Nikoliv. Ani reklamy, ani propagované inzeráty neobsahujeme ani neprovozujeme. Inzeráty u nás uvidíte přesně dle Vašeho nastavení tak, jak byste je jinak viděli na referencovaných portálech.